100 lat Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

100 lat Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

„Nie tylko przyszłość wieczną jest – nie tylko ! …
I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą:
Co stanie się już, nie odstanie chwilką …
Wróci Ideą.”

C. K. Norwid

Powróćmy do wspomnień …

100 lat ! I tyle wrześniowych powitań, tyle czerwcowych pożegnań i rozstań.

100 lat historii, tyle zdarzeń i przeżyć, które chcielibyśmy uchronić od zapomnienia.

Jubileusz 100 lecia istnienia szkoły skłania do refleksji nad przeszłością i przyszłością. Jest okazją do spotkania, do podzielenia się swoją radością. Okazją do uświadomienia sobie i najbliższemu środowisku przebytej drogi, do przypomnienia tego, co w dziejach szkoły było najważniejsze i najciekawsze, co sprawiło, że zapisała się w świadomości miasta i jego mieszkańców.

15 czerwca 2021 roku uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, uczniów, absolwentów, przyjaciół Szkoły. Gala Jubileuszowa, która odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor Bożenny Kowalik, która przypomniała historię szkoły, to co w dziejach było najtrudniejsze, ale przede wszystkim zwróciła uwagę na te wydarzenia, które pomogły dzieciom poczuć się wartościowymi ludźmi.

W dalszej części uroczystości młodzież zaprezentowała program artystyczny odwołujący się do ideałów głoszonych przez Patrona Szkoły, które były realizowane w stuletniej historii i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Zebrani na uroczystości wysłuchali przemówień Gości m.in. rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, który zwrócił uwagę na wartość placówki w środowisku Lublina i Polski. Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał na ręce dyrektor szkoły Bożenny Kowalik dyplom uznania z medalem m.in. za konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji.

Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, gratulacji. Zwrócono uwagę na zasługi szkoły w kształtowaniu postaw młodzieży. To spotkanie było też wyrazem szacunku dla tych, którzy tworzyli i tworzą oblicze Naszej Szkoły.

15 czerwca 2021 roku był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

jubileusz 01