Kapsuła czasu

Kapsuła czasu

Kapsuły czasu zwykle tworzy się i ukrywa podczas ważnych wydarzeń. 100 lat istnienia naszej szkoły to niewątpliwie doniosłe wydarzenie.
21 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 uroczyście zamknęliśmy „Kapsułę czasu”.
Do kapsuły włożyliśmy przedmioty codziennego użytku: długopis, ołówek, maseczkę. Umieściliśmy w niej również szkolną gazetkę „Sówkę” i Kurier Lubelski, znajdują się tam informacje o naszej szkole i regionie. Następne pokolenia w kapsule odnajdą też : mapę Lublina z 2021 roku, aktualną listę uczniów i pracowników, prace dzieci wykonane w szkolnej pracowni garncarskiej, kartkę okolicznościową wydaną z okazji 100-lecia szkoły, oraz pendrive z trzema filmami: reportażem o szkole, nagraniem dzieci „Szkoła moich marzeń” i przesłaniem Pani Dyrektor Bożenny Kowalik do przyszłych pokoleń.
Kapsuła została zapieczętowana przez Panią Dyrektor w obecności całej społeczności szkolnej. Nasi następcy otworzą ją dokładnie za 30 lat.