Nasza szkoła ma 100 lat – historia szkoły

Nasza szkoła ma 100 lat – historia szkoły

Maj to ostatni miesiąc przygotowań do wielkiego Jubileuszu 100lecia naszej Szkoły.

Przez cały miesiąc uczniowie poznawali historię swojej szkoły. We wszystkich klasach odbywały się lekcje realizowane na podstawie najstarszej Kroniki Szkoły spisanej w 1946 roku przez nauczycielkę p. Helenę Kamińską. Opisała w niej dzieje naszej Placówki od 1921 czyli od czasu kiedy przy Szkole Powszechnej nr 8 powstała pierwsza klasa, a w zasadzie wydzielono pierwszą izbę do nauki dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo.

Cały materiał udokumentowany jest wspaniałymi, przedwojennymi zdjęciami uczniów, nauczycieli, szkolnego zaplecza i ważnych wydarzeń z życia ówczesnej szkoły.

1      2     3

30 kwietnia 2021 roku w TVP3 Lublin w cyklu „Reportaż na deser” emitowany został film
p. redaktor Anny Dąbrowskiej pt.: „Szkoła wpisana w Lublin”, ukazujący naszą Szkołę w naszym mieście, jej miejsce w lubelskiej oświacie, kulturze i sporcie.

reportaż

6 maja do studia TVP3 Lublin została zaproszona na wywiad do cyklicznego programu telewizyjnego „Zdarzenia. Magazyn Reporterów” prowadzonego przez p. redaktor Annę Dąbrowską, pani dyrektor Bożenna Kowalik . W czasie rozmowy telewidzowie mogli dowiedzieć się nie tylko o bardzo ważnym dla całej społeczności szkolnej Jubileuszu, ale przede wszystkim  o specyfice naszej pracy, nie tylko jako szkoły specjalnej, ale przede wszystkim jako szkoły specjalistycznej.

dyrrrr

13 maja w kościele parafialnym naszej szkoły p.w. św. Michała Archanioła w czasie uroczystej mszy świętej proboszcz parafii ks. prałat Arkadiusz Paśnik poświęcił nowy Sztandar Szkoły, ufundowany przez Grono Nauczycielskie.  Poczet Sztandarowy nauczycieli przekazał Symbol Szkoły uczniom. W czasie tej eucharystii modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników w stuletniej historii szkoły.

>> POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY <<<

Od 20 maja do 15 czerwca2021 roku  w Galerii Ratusz (plac Króla Władysława  Łokietka 1) przygotowaliśmy wystawę „Nasza Szkoła ma 100 lat” informująca mieszkańców Lublina  o takiej szkole, której patronem jest Janusz Korczak, i która z całej swej siły, możliwości i wiedzy pomaga dzieciom nierozumianym, niepełnosprawnym, pragnącym akceptacji i sukcesu.  Wystawę otworzył Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk i pani Monika Orzechowska radna Rady Miasta Lublin.

Wystawa w Galerii Ratusz

 20 maja przy Rondzie Porucznika Mariana Mokrskiego (skrzyżowanie okrężne ul. Zana i ul. Filaretów) umieszczony został animowany spot informujący Lublinianki i Lublinian o Jubileuszu Szkoły.

 

Inspiracją do powstania animacji  była nasza Jubileuszowa kartka pocztowa. Przygotowaliśmy również znaczek pocztowy i okolicznościowy stempel. Stały się one oficjalnym zaproszeniem na Uroczystość 15 czerwca 2021 roku w Sali Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zaproszenia zostały już rozesłane i doręczone do 100 najważniejszych:  osób, przyjaciół,  instytucji i sponsorów naszej Szkoły.

IMG_6041 IMG_6040

W maju z drukarni otrzymaliśmy folder informacyjny. Znalazły się w nim podstawowe i najważniejsze informacje o Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, o specjalistycznych zajęciach dla uczniów, o możliwościach dodatkowych indywidualnych zajęć wspomagających rozwój dziecka i różnorodnej dostosowanej do niepełnosprawności ucznia terapii.

Obraz7

26 maja 2021 roku w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej 7 nakręcony został film „Podaruję Ci Szkoło marzenia” podsumowujący pracę uczniów i nauczycieli w tym historycznym dla nas roku. Premiera filmu odbędzie się w czasie uroczystej Jubileuszowej Gali 15 czerwca 2021 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego.