Nauczanie indywidualne w naszej szkole

Nauczanie indywidualne w naszej szkole

Uczniowie naszej szkoły, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia chodzenie do szkoły, objęci są indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. Realizują oni obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz swoich możliwości.   W naszej szkole sprawdza się również forma łączenia nauczania indywidualnego z chodzeniem do szkoły. W miarę swoich możliwości uczniowie uczestniczą w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie szkoły.