Nowy dyrektor szkoły

Nowy dyrektor szkoły

15 lipca 2022 roku odbyła się uroczystość nadania aktu powierzenia Pani Alicji Dudak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21. Nowa pani dyrektor objęła swoje obowiązki z dniem 27 lipca 2022 roku. Będzie je pełnić do do dnia 31 sierpnia 2026 r.
>>>Zarządzenie nr 93/7/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lipca 2022r. <<<