Stypendia

Stypendia

Informujemy, że wnioski składamy u pedagoga szkolnego. Termin złożenia kompletnych wniosków, zarówno złożonych elektronicznie jak i papierowo, upływa z dniem 15.09.2022 r.

Załącznik 1 Uchwała

Załącznik 2 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Załącznik 3 Wniosek o przyznanie zasiłku dla ucznia

Załącznik 4 Informacja dotycząca składania wniosków

Załącznik 5 Oświadczenie UA