Szkoła promująca zdrowie

logo-szkola_promujaca_zdrowie

Zespół Szkół nr 4 w Lublinie uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 15.09.2015 przystąpił do programu

„Szkoła Promująca Zdrowie”

Program większością głosów został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.

 

Szkolnym koordynatorem programu jest:

mgr Agnieszka Hankiewicz

W skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

mgr Marzena Szulecka
mgr Ewa Sugier
mgr Magdalena Drozd
mgr Edyta Siemieńska
mgr Katarzyna Smyk
mgr Wojciech Salawa

 

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy  warunki  (fizyczne i społeczne),  sprzyjające  ochronie i pomnażaniu zdrowia, oraz umożliwia aktywne uczestnictwo całej społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie obok wykształcenia i warunków ekonomicznych jest głównym czynnikiem decydującym o jakości życia ludzi.

W myśl koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie, pojęcie zdrowia ma cztery wymiary, które powinny być w harmonii:

1. Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego  układów i narządów.

2. Zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie: – emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją. – umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

3. Zdrowie społeczne – zdolność  do  nawiązywania,   podtrzymywania  i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

4. Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami, praktykami   religijnymi, u innych   osobisty  zbiór  zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Nasze działania:

Zgodnie z przeprowadzoną ankietą diagnozującą problemy dotyczące zdrowia w naszej szkole, ustalono jako priorytet na rok szkolny 2015/16 oraz 2016/17 promocję zdrowego odżywiania się.

1. Promocja zdrowego żywienia

– program „Owoce w szkole” dla uczniów klas I-III,

– program „Mleko w szkole” dla uczniów szkoły podstawowej,

– modyfikacja jadłospisu stołówki szkolnej

– realizacja projektów „Zimowe witaminy” i „Pijmy wodę”

– ogólnopolski program przeciwdziałania cukrzycy i chorób cywilizacyjnych

– konkurs plastyczny „ Gotuj z głową” klas I-III,

– wspólne spożywanie drugich śniadań w klasach I-III i klasach dla uczniów z autyzmem,

2. Higiena ciała i otoczenia

– kąciki czystości w klasach,

– uwrażliwianie uczniów na konieczność mycia rąk przed posiłkami,

3. Aktywność fizyczna

– realizacja projektu wf z klasą,

– aktywny udział uczniów w różnorodnych zawodach sportowych (zdjęcia w galerii fotograficznej),

– realizacja sportowych i tanecznych zajęć pozalekcyjnych,

– udział uczniów w plenerach tanecznych,

4. Działania proekologiczne

– prowadzenie kół zainteresowań,

– zbiórka plastikowych nakrętek,

– zbiórka zużytych baterii,

– promowanie zbierania i odstawiania do miejsc zbiórki elektrośmieci,

5. Bezpieczeństwo w sieci

– szkolenie  dla nauczycieli i uczniów zw. z realizacją projektu „ Uczeń w sieci – program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w internecie w szkołach i placówkach Miasta Lublin” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 28.10.2015r

– omówienie tematyki na godzinach wychowawczych i zajęciach informatyki

6. Promocja zdrowia społecznego i psychicznego

– wyjście na wystawę LEGO (zdjęcia w galerii fotograficznej)

– Święto pieczonego ziemniaka (zdjęcia w galerii fotograficznej)

– wyjścia do kina, teatru, galerii,

– udział uczniów w zajęciach realizowanych w ramach „Zielonej szkoły”