W kręgu tańca 2018

W kręgu tańca 2018

W dniach 10-14 września 2018 r. grupa uczniów z naszej szkoły:  Adrian, Oliwka, Tomek, Ami,  Wiki, Dominik, Natalka, Maja i Ola uczestniczyła w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „…w kręgu tańca…2018”, realizowanym dzięki dofinansowaniu przez PFRON oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki.

Celem wspólnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami ze szkół i placówek specjalnych z Polski w pięciodniowych warsztatach i spotkaniach tanecznych, stała się:

  • pomoc uczestnikom niepełnosprawnym intelektualnie w pełniejszej integracji społecznej,

  • ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania suk­cesów,

  • wspieranie i zwiększanie ich społecznej aktywności oraz samodzielności.

Zgrupowanie odbyło się w Popowie – Letnisku. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, psychologami, specjalistami oraz praktycznym próbom tanecznym dostaliśmy możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ru­chu i emocji, mogliśmy poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała, wzięliśmy udział w róż­nych aktywizujących spotkaniach oraz zrealizowaliśmy przygotowywany na zakończenie zgrupo­wania pokaz wszystkich nauczonych choreografii.

Zprezentowaliśmy elementy tańca hiszpańskiego z wachlarzami, choreografię do piosenki „Veo veo”, improwizację taneczną do utworu Chopina, krakowiaka, taniec w kręgu. Na zakończenie zatańczyliśmy wspólnego poloneza.

Wraz z nami w zgrupowaniu uczestniczyli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho­wawczego nr 1 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim i Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Naszymi trenerami byli: Pani Bożena Jakubczak, Pani Anna Mendak i Pan Filip Jędruch. Wszystkim bardzo dziękujemy!