Warsztaty z czytania uczestniczącego

Warsztaty z czytania uczestniczącego

Październik – od wielu lat w naszej szkole – znany jest jako miesiąc komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie. Świętowanie rozpoczęliśmy od warsztatu dla dzieci niemówiących z czytania uczestniczącego. Taki sposób obcowania z książka pozwala przygotować dziecko z problemami w komunikowaniu się do nauki czytania, pisania, zadawania pytań czy tworzenia zdań. Dzięki tej metodzie dzieci, które na co dzień mają problem z rozumieniem języka mówionego, mogą obcować z książkami swoimi zmysłami: wskazują obrazki, przewracają strony, naśladują dźwięki, przyczepiają we właściwe miejsce odpowiednie PCSy – dzięki temu aktywnie uczestniczą w procesie czytania, nie tylko biernie obserwują dorosłego. Czytanie uczestniczące jest również świetnym sposobem na wprowadzanie dziecku metod AAC.