Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok 2020/2021rada_rodzicow-300x225

Agnieszka Małek – Przewodnicząca
Beata Gąsior – Zastępca Przewodniczącej
Agnieszka Drozd-Karolak  – Skarbnik
Justyna Jarzyna- Sekretarz

 

Regularne spotkania Rady odbywają się w każdy pierwszy wtorek po 15 każdego miesiąca.
Regulaminu Rady Rodziców  pdfffff
Drodzy Rodzice,
Zapraszamy Was do włączania się w działalność Rady Rodziców, do podejmowania inicjatyw, przedstawiania pomysłów, pytań oraz pomoc. Zachęcamy do dobrowolnych wpłat dzięki, którym możemy sprawić aby naszym dzieciom w naszej szkole żyło się jeszcze lepiej i atrakcyjniej.
Wszelkie informacje – na temat rozliczenia wpłat i wydatków na fundusz Rady Rodziców oraz sprawozdanie z działalności z poprzedniego roku – są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.
Ewentualnych wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły i u Rodziców skarbników z Państwa trójek klasowych oraz na konto bankowe:
20 1240 5497 1111 0010 7762 3790
Wpłaty są dobrowolne. Zwyczajowa kwota składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 40 zł na cały rok szkolny.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz nr klasy, do której uczęszcza Uczeń.

Składka na ubezpieczenie – 30 zł –  Ubezpieczyciel: Wiener TU.SA
Suma ubezpieczenia 20 500 zł

Zakres ubezpieczenia    pdfffff
Zgłoszenie szkody w formie papierowej   ` pdfffff
Zgłoszenie szkody on-line     pdfffff

Kontakt : rrsp26lublin@gmail.com