Choreoterapia

„Dzięki uprawianiu sztuki tanecznej ciało jest w lepszej formie, a umysł bardziej giętki i swobodny”.
Sokrates

Najnowsza definicja wg American Dance Therapy Associacion (ADTA) określa choreoterapię jako: „terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna integracja”.

W terapii tańcem można wyróżnić trzy podstawowe funkcje: diagnostyczną, profilaktyczną i terapeutyczną.

mv5s2142        mv5s2177

Podstawą choreoterapii jest uzewnętrznienie wewnętrznych uczuć, które nie mogą być wyrażone w sposób werbalny, ale mogą być wydobyte za pomocą rytmu i spontanicznego ruchu. Brak akceptacji własnego ciała, niechęć do podejmowania aktywności ruchowej to typowy problem osób niepełnosprawnych. Taniec osób niepełnosprawnych to improwizacja taneczna, w której szukają oni wolności i radości. Poprzez wyrażanie własnego wnętrza odczuwają wyraźną poprawę samopoczucia.

10690272_989550997737519_6526277513007312488_n       dscf3847-008

Podstawowe cele choreoterapii:

  • zwiększenie świadomości siebie i relacji w grupie
  • rozwinięcie zdrowych granic osobowości
  • stworzenie akceptowanych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć
  • poprawa sprawności i organizacji ruchowej
  • poprawa zdolności rozpoznawania i bezpiecznego wyrażania uczuć
  • odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań

_dsc0352      mv5s2138

Podstawowe ćwiczenia w choreoterapii:

  • rozgrzewka fizyczna polegająca na przygotowaniu ciała do poprawnej pracy aparatu mięśniowego (głównie przez ćwiczenia rozluźniające)
  • rozgrzewka grupowa (jedna osoba pokazuje ruch, inni go naśladują, następna osoba pokazuje ruch, inni także go naśladują; ruch przekazywany jest tak długo, aż obejdzie całe koło; naśladowanie kogoś to docenianie go, zaakceptowanie; to komunikat: „widzę Cię
  • praca z aktywną wyobraźnią (improwizacja tematyczna w ruchu np.: wizualizacja drzwi –  wyobraź sobie drzwi; jakie one są: duże? małe? ciężkie? ze wzorami? podejdź do nich i zbadaj je dokładnie; kiedy będziesz gotowy, otwórz je; przejdź przez nie; co tam zobaczyłeś?
  • ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne

dscn1081  100_1922

 >>> TANIEC JAKO ELEMENT REWALIDACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH<<<