Dzwonek na obiad

Dzwonek-na-obiad-Button-na-www_POZIOM

Od 4 września 2017 r. rusza kolejna edycja programu pn. „Dzwonek na obiad”, w ramach którego uczniowie z rodzin najbardziej potrzebujących otrzymują stypendia obiadowe (nabór wniosków o dofinansowanie do 20 września 2017 r.). Projekt realizowany przez Fundację „Być Bardziej”, został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i realizowany jest przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich. w ramach programu realizowany jest konkurs „Grosz do grosza” oraz Pierwszy Dzień Walki z Niedożywieniem w Polsce. Szczegółowe informacje  o programie dostępne są pod adresem www.dzwoneknaobiad.pl