Informacje

      Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:25 – 9:10
  3. 9:20 – 10:05
  4. 10:15 – 11:00
  5. 11:15 – 12:00
  6. 12:15 – 13:00
  7. 13:15 – 14:00
  8. 14:15 – 15:00
  9. 15:15 – 16:00
  10. 16:10 – 16:55

SEKRETARIAT SZKOŁY PRZYJMUJE INTERESANTÓW CODZIENNIE W GODZINACH:

8.00 – 10.00 oraz 12.00 – 14.45

UBEZPIECZENIE

Uczniowie naszej placówki ubezpieczeni będą w Wiener. Składka ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2023/2024 wynosi 35 zł od NNW.

Uczniowie przy tej stawce składki zostaną ubezpieczeni na kwotę 20 500 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców 20 1240 5497 1111 0010 7762 3790 z dopiskiem: ubezpieczenie – imię i nazwisko ucznia.

RADA RODZICÓW

Przewodniczącą Rady Rodziców jest Pani Agnieszka Małek. Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł i jest dobrowolna, prosimy o wpłatę na konto: 20 1240 5497 1111 0010 7762 3790 –z dopiskiem:  darowizna – imię i nazwisko dziecka. Zebrane pieniądze przeznaczane są na potrzeby uczniów.

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST CODZIENNIE W GODZINACH 6.30 – 17.00

OBIADY

W naszej placówce funkcjonuje stołówka szkolna, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie.

Koszt obiadów w abonamencie miesięcznym wynosi 4,50 zł dziennie.

Tel. do p. intendenta 81 746 14 07 wew. 103
GABINET MEDYCZNYpobrane

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.45