Kółko taneczne

tance-7tance-5 tance-8           

„Wszystko co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem,

wtedy jest to proste i łatwe”

Heywood Broun

W Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie pośród licznych działań, inicjatyw, projektów współistnieje także od bardzo wielu lat koło taneczne. W ramach zajęć  uczniowie z różnych klas przygotowują się do występów podczas uroczystości szkolnych, konkursów międzyszkolnych rangi miejskiej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.

tance-6tance-9tance-10

Wszystkie spotkania w mniejszym lub większym gronie integrują uczniów, uczą współpracy w grupie, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz przełamywania onieśmielenia do występowania na scenie. Podczas tanecznych spotkań mali i duzi nie tylko poznają podstawowe kroki z zakresu tańca towarzyskiego, narodowego, dyskotekowego czy nowoczesnego, ale uczą się także wyrażania siebie poprzez ruch. Odreagowywanie stanów napięcia, odprężenie, a czasem relaksacja to także elementy tanecznej terapii realizowanej podczas zajęć. Jednym z najważniejszych przecież celów rewalidacyjnych jest aktywizowanie procesów poznawczych oraz niwelowanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.

tance-17tance-19tance-18

Od 1999 roku uczniowie uczestniczący w tanecznych spotkaniach pozalekcyjnych zdobyli dla Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie niezliczone ilości dyplomów, wyróżnień, medali, nagród, a przede wszystkim uśmiechów na ustach widzów, opiekunów, rodziców, widzów, jurorów… To wszystko jest obecne w kronice szkoły.

Joanna Miłoszewicz-Czarnecka, Beata Olech, Wioleta Repeć, Piotr Mochol

tance-11tance-20tance-4

 

Taniec powstał jako naturalna potrzeba ruchu przy muzyce oraz „uzewnętrznienia swych uczuć za pomocą gestów, ruchów i mimiki”. Zrodził się także z potrzeby odprężenia psychicznego i oderwania od trudów codziennego życia. Stanowił ważny środek rozrywki  i zabawy. Uważany jest za pierwszy środek komunikacji międzyludzkiej i tworzenia więzi wspólnoty, jak również swoisty przekaz myśli i emocji za pomocą ruchów oraz  szczególny, uniwersalny język porozumienia bez słów. Traktowany jest jako najstarszy rodzaj sztuki  i najwcześniejszy przejaw artystycznej działalności człowieka.

tance-12tance-15

Ze względu na szczególne miejsce tańca w dziejach kultury ludzkiej, jest on przedmiotem rozważań i badań naukowców różnych dyscyplin jak np. historia, socjologia, teatrologia, choreologia, etnologia, medycyna. Istnieje wiele określeń i teorii dotyczących jego istoty.

tance-14tance-2tance-3

W Nowej Encyklopedii Powszechnej czytamy: „Taniec, rodzaj sztuki polegającej na odpowiednim zestawieniu następujących po sobie ruchów ciała, powiązanych rytmicznie  z towarzyszącą im muzyką”. Wśród innych definicji znajdujemy min. określenia: „Zbiorowe lub indywidualne wyrażanie uczuć, myśli, pojęć, działań i stanów za pomocą rytmicznych ruchów ciała”. „Taniec jest po prostu ruchem w czasie i przestrzeni ”. „Jest poezją ruchu  i melodią ciała”.

tance-16tance-1tance-13