Korekcja wad postawy

1-3

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu człowieka i jego zdrowia ( układy krążenia, oddychania, trawienny, kostny ). Właściwie i odpowiednio szybko podjęte działania korekcyjne zapobiegają pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy ciała i wynikającym z tego w następstwie schorzeniom organizmu.

      Na zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej uczniowie są zakwalifikowani na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez lekarza pediatrę, lekarza ortopedę , pielęgniarkę szkolną jak również nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, który także jest przygotowany do diagnozowania wad postawy. Tak szeroki wachlarz osób zajmujących się wadami postawy pozwala diagnozować i kierować na zajęcia uczniów potrzebujących specjalistycznych ćwiczeń.

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych  w szkole jest przeciwdziałanie i zapobieganie

powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży. Postawa nauczyciela powinna być pełna życzliwości wobec dziecka i jego rodziców. Bardzo ważne jest uświadomienie dziecku jego wady i jej konsekwencji w dalszym życiu, próby eliminowania ewentualnych kompleksów psychicznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach.

1-1

W bezpośrednim kontakcie z rodzicami lub opiekunami dziecka ważne jest uświadomienie przyczyn i skutków wad postawy oraz przekazanie zaleceń dotyczących dziecka, do których powinni stosować się poza szkołą.

Zajęcia korygowania wad postawy organizowane w szkole ( ZSnr4 ) obejmują dzieci z następującymi wadami postawy :

Wady kręgosłupa

  • w płaszczyźnie strzałkowej ( plecy krągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie )
  • w płaszczyźnie czołowej ( boczne skrzywienia kręgosłupa- skoliozy )

B   Statyczne zaburzenia kończyn dolnych

  • koślawość, szpotawość stóp
  • stopy płasko- koślawe

Zajęciami korygującymi objęte są również dzieci z zaburzeniami układu mięśniowego

( spastyczność , wiotkość mięśni ). Na gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną przychodzą też dzieci z nadwagą i niedowagą.

1-4

Do programu zajęć z gimnastyki  korekcyjno- kompensacyjnej  należą następujące bloki ćwiczeń :

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe

– celem ich jest dążenie do prawidłowego i harmonijnego

rozwoju fizycznego dziecka, do wzmocnienia jego wydolności oraz sprawności fizycznej i ruchowej. W czasie tego bloku w kontakcie z uczniem staram się eliminować kompleksy psychiczne spowodowane  uczestnictwem w zajęciach- np. konieczność  przebierania się dzieci otyłych zahamowanych emocjonalnie.

2) Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy – mają one na celu uświadomienie uczniowi rodzaju posiadanej wady,

wyjaśnić skutki jej trwania, wdrażać potrzebę wykonywania ćwiczeń ( autokracja ) i zmierzać do kształtowania umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy za pomocą czucia wewnętrznego.

3) Ćwiczenia wyprostne – mają na celu wzmacnianie mięśni posturalnych, utrzymujących (nawyk ) prawidłową postawę ciała. W tej grupie ćwiczeń należy zwracać szczególną uwagę na :

ćwiczenia wyprostne tułowia ( bez przyrządu, z przyrządem, ze współćwiczącym ), ćwiczenia w opadach tułowia, ćwiczenia na ławkach, drabinkach, skrzyni w pozycjach leżących, opadających ( czynne i bierne ).

4) Ćwiczenia oddechowe

1-2

  • kształtują one umiejętność prawidłowego oddychania i mają   na celu :
  • zwiększenie pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności aparatu oddychania,
  • wzmocnienie mm klatki piersiowej i przepony,
  • zniesienie przykurczy  mięśni oddechowych.

Ćwiczenia te stosujemy w pozycjach wysokich, w pozycji statycznej i dynamicznie (ruch) oraz w pozycjach siedzących, jako ćwiczenia  czynno–dynamiczne ze współpracą kończyn górnych przy użyciu przyboru.

5) Ćwiczenia anty-grawitacyjne – wydłużające, mają na celu mobilizację mięśni krótkich kręgosłupa. Prowadzimy je w formie ćwiczeń z różnymi obciążeniami na głowie (woreczek, książka, itp.). W formach ćwiczeń stosujemy : chody we wspięciu na palcach z odpowiednim obciążeniem, w siadach napinanie mięśni z równoczesnym wypychaniem ciężaru ciała ku górze, w pozycji leżącej- w formie wyciągania ramion i nóg tzw. zabawa w „rośnięcie”. W bloku tych ćwiczeń stosujemy też w różnych pozycjach ćwiczenia karku i szyi.

6) Ćwiczenia specjalne korygujące daną wadę.