Korygowanie wad mowy

20161021_095113Terapia korygowania wad mowy obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

 Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

 Metody stosowane w ramach korygowania wad mowy:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
– elementy masażu C. Moralesa
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
– elementy globalnej nauki czytania G. Domana
– elementy metody werbo – tonalnej
– Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
– Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
– Komunikacja wspomagająca (piktogramy, PCS, Makaton, przedmioty  rzeczywiste, obrazek).

Wszystkie metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

20161020_133630-kopiowanie 20161020_105120-kopiowanie20161021_094851