Książki naszych marzeń

„Książki Naszych Marzeń” – Rządowy program promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

ksiazki-logo-medium-932x484

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Janusza Korczaka przystąpiła do Rządowego programu „Książki Naszych Marzeń”. Głównym celem programu było propagowanie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz kształcenie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Nad realizacją projektu czuwały: p. Agnieszka Olszewska – koordynator, p. Ewelina Tureczek, p. Magdalena Drozd oraz p. Ewa Iwanicka.

 

Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach:

  1. w październiku uczniowie wraz z nauczycielami zgłaszali propozycje książek, o które chcieliby wzbogacić księgozbiór szkolnej biblioteki;
  2. w listopadzie nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Pedagogiczną im Komisji Edukacji Narodowej oraz z Miejską Biblioteką im. Hieronima Łopacińskiego;
  3. w grudniu – zakupiliśmy 201 książek na kwotę 1.625 zł (dotacja 1.300 zł i wkład własny 325 zł);
  4. w styczniu podczas zebrań z rodzicami wychowawcy przeprowadzili pogadankę na temat: Dlaczego warto czytać dzieciom? – wpływ czytania na rozwój umysłowy, emocjonalny    i społeczny dziecka;
  5. styczeń – maj to był czas na wydarzenia promujące czytelnictwo:
  • realizacja projektów przez poszczególne oddziały,
  • spotkania (zajęcia biblioteczne) w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 1,
  • imprezy czytelnicze,
  • konkursy, wystawy, spotkania z ciekawą książką.

Dzięki realizacji rządowego programu „Książki Naszych Marzeń” księgozbiór biblioteki szkolnej został wzbogacony o nowe, wybrane przez uczniów i zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami, atrakcyjne pozycje książkowe. Zwiększyło się zainteresowanie książką wśród uczniów co spowodowało dużą popularność „Konkursem pięknego czytania”.