Terapia ręki

 ambidextrie-875868_1280Rozwój ogólnie pojętej motoryki (ogólnej sprawności fizycznej) jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania. By prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka należy pamiętać, że zaczyna się on od motoryki dużej (ogólnej sprawności ruchowej) aby później przejść do rozwoju motoryki małej. Dziecko, które nie potrafi przejść po wąskiej kładce, najczęściej nie poradzi sobie z pięknym odwzorowaniem szlaczka. Warto zauważyć, że to właśnie motoryka duża (aktywność ruchowa) najsilniej wpływa na rozwój motoryki małej (czynność manualnych) i jest względem niej nadrzędna.

Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, podczas terapii w naszej szkole nie usprawniamy poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegamy ją całościowo i pracujemy nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp.

Program stworzony do terapii małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i  palców to nie tylko ćwiczenia grafomotoryczne to również dostarczanie wrażeń dotykowych. Ćwiczenia  prowadzone przez naszych specjalistów polegają na różnorodnej pracy manualnej zgodnej z zainteresowaniami dziecka rysowanie, malowanie, pisanie, ugniatanie czegoś w dłoni, czy rzeźbienie, lepienie ,zawiązywanie i zapinanie, wydzieranie ,wycinanie , gra na instrumentach , chwytanie przedmiotów, nawlekanie,  przesypywanie i przelewanie.  Dzięki temu  dziecko nie tylko ćwiczy rękę, ale także uczy się cierpliwości i koncentracji uwagi. Dzięki zajęciom usprawniana jest precyzyjna praca rąk, koordynacja między dłońmi, koordynacja ręka-wzrok, przekraczanie linii środkowej ciała, czynności samoobsługi.

painting-85781_1280 hand-1362175_1280 painting-1207945_1280

 W  naszym programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania. Wszystkie proponowane zabawy mają jednak swoją kolejność i nie mogą być wprowadzane w sposób przypadkowy. Należy także pamiętać o tym, że rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do jego całościowego rozwoju. Czynności z zakresu motoryki małej pobudzane są przez naśladowanie, percepcję, motorykę dużą, a przede wszystkim koordynację wzrokowo – ruchową.

hand-84613_1280

 Wpierając  rozwój motoryki małej u Twojego dziecka 

dajemy dużą przestrzeń i okazje do aktywności, 

pozwalamy mu eksperymentować,

badać przedmioty

i poznawać wszystkimi zmysłami.