Podziel się posiłkiem

podziel_sie_posilkiem

k

„Podziel się Posiłkiem” jest to ogólnopolski program społeczny.
Jest on odpowiedzią na problem niedożywienia wśród polskich dzieci.
Bank Żywności jako partner programu, każdego roku na przełomie września i października organizuje zbiórkę żywności, tak aby jak najwięcej żywności trafiło do placówek, które wokół swych działań koncentrują głównie dzieci i młodzież (szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka, itp.).
Nasza szkoła w 2011 roku wzięła udział w tej akcji po raz pierwszy i od tamtej pory systematycznie pomagamy. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Kamila Surowiec.