RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” informujemy, że.:

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka, 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21

Z  inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: sp26@iod.lublin.eu, lub na adres Administratora danych.