Stołówka

cutlery-297617_1280

Uprzejmie informujemy, że od września 2019 roku nastąpiła zmiana konta bankowego SPS26, na które należy uiszczać opłaty za obiad. Każde dziecko będzie posiadało indywidualny numer konta, który zostanie przekazany około 19 września 2019 roku wychowawcom klas i dzieciom.

Przypominamy, że w razie nieobecności dziecka w szkole można dokonywać odpisu
zgłaszając telefonicznie (081-746-14-07 w 103) lub osobiście do godziny 8:00.

Brak wpłaty w określonym terminie upoważnia do wykreślenia z listy osób korzystających z obiadów.


Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta dziecka do 10-go każdego miesiąca

>>> Jadłospis <<<

W naszej placówce funkcjonuje stołówka szkolna, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie.

Koszt obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej  w abonamencie miesięcznym wynosi 4,50 zł dziennie.

 fruits-155616_960_720

Tel. do p. intendentki 81 746 14 07 wew. 103

 

Obiady  w  naszej  stołówce  szkolnej  przygotowujemy  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty, przy  wykorzystaniu warzyw i  owoców  pochodzących  w  większości  z  ekologicznych  upraw.  Dużym  atrybutem jest  fakt  uwzględniania w  menu również  upodobań  smakowych  naszych  uczniów.

eat-547511_1280

 jjjjjj

Wszystkie potrawy są wykonywane własnoręcznie przez zatrudnione osoby w stołówce.

 ggg

W związku z obowiązkiem stosowania m.in. przez placówki szkolne -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie nietolerancji, zamieszczamy do ogólnego zapoznania się wyciąg z w/w rozporządzenia, tj. „WYKAZ ALERGENÓW W ŻYWNOŚCI.”

 

ALERGENY W ŻYWNOŚCI      >>> ZOBACZ <<<vegetables-29063_960_720

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ      >>> ZOBACZ <<<

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW      >>> ZOBACZ <<<