Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Od 2017 r. posiadamy Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Chcemy zaprezentować naszą działalność  w tym obszarze w ciągu ostatnich trzech lat.