Terapia ruchowa

cam00245

 

Jedną z form zajęć prowadzonych w naszej szkole jest sport. Daje on możliwość odniesienia sukcesu, podnosi prestiż w grupie, angażuje emocje. Potrzeba ruchu u dzieci uczęszczających na zajęcia jest niezwykle duża. Łatwo odnoszą sukcesy, jeżeli we właściwy sposób się z nimi pracuje. Poprzez  różne formy zajęć ruchowych, uczeń: wzmacnia mięśnie, rozwija koordynacje ruchową, kształtuje pamięć, koncentrację uwagi, tolerancję, pozytywne emocje, jednoczy się w grupie. Zajęcia powodują wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka oraz wyrabiają nawyki higieniczne i prozdrowotne. Sprawdzoną formą zajęć w terapii są ćwiczenia dające możliwość odniesienia indywidualnego sukcesu.

connect_photo-php cam00505

20160402_084605

Zajęcia  na basenie dla dzieci to przede wszystkim doświadczenie przebywania w środowisku innym niż zazwyczaj przebywa – wolnym od siły ciężkości wpływającej na ruch, to oswajanie się z fizycznym działaniem wody (zjawiskiem wyporności, temperatury, jej ciężaru ), a także jest to nauka zachowywania się w tym środowisku – unoszenia się na powierzchni.

Wskazaniem do zajęć w wodzie jest potrzeba ciągłej stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez całkowitą zmianę środowiska, w którym ono przebywa na co dzień, a co za tym idzie bardzo silne i zróżnicowane bodźcowanie.

 

1-2 1-1

Pływanie jest dziedziną sportu wpływającą na wszechstronny rozwój organizmu. Pomaga zachować zdrowie, hartuje organizm wpływa na wyrobienie prawidłowej sylwetki, wzmacnia gorset mięśniowy, zapobiega wadom postawy i koryguje je, dlatego też jest wskazane u dzieci we wczesnym etapie nauki szkolnej jako forma przeciwdziałania tym zjawiskom.  Nauka pływania obejmuje dzieci nie umiejące pływać oraz posiadające podstawowe umiejętności pływackie. U tych pierwszych  główny nacisk kładziony jest na oswajanie dzieci z wodą elementarne umiejętności pływackie, a także ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej w wodzie; w drugiej grupie doskonali się zdobyte umiejętności, a także prowadzona jest nauka pływania sportowego.

1-3  1-4