W kręgu kultury

W kręgu kultury – w świecie słów, dźwięków i obrazów. Dodatkowe zajęcia edukacyjno -wychowawcze, których celem jest przybliżenie uczniom wartości i znaczenia ośrodków kultury Lublina i lubelszczyzny . Organizacja spotkań z osobami tworzącymi lokalna kulturę. Zadania będą realizowane poprzez udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych Lublina, tworzenie szkolnego czasopisma.
Koordynator –  Michał Chmielnicki