Ach Lubelskie

PROJEKT „ACH LUBELSKIE JAKIE CUDNE …”

plakat ach lubelskie ... jpg (Kopiowanie)

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt dofinansowany przez MOPR w Lublinie ze środków Gminy Lublin.

Projekt edukacyjny jest realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Szkoły Podstawowej Nr 26 w Lublinie im. Janusza Korczaka . W zajęciach uczestniczą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, autyzmem i sprzężeniami. W ramach projektu rozwijają zainteresowania, uzdolnienia, wyrównują braki edukacyjne oraz eliminowane są zaburzenia w zachowaniu uczestników. Nasze działania również pozytywnie wpływają na rozwój kultury osobistej, podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz poczucie własnej wartości. Zajęcia są prowadzone grupowo.

Program składa się różnych działań i form aktywności wspierających nabywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć będzie 700 – lecie miasta Lublina. W ramach realizacji projektu edukacyjnego są prowadzone zajęcia komputerowe na których uczestnicy poszerzą swoją wiedzą na temat swojego miasta oraz warsztaty wikliniarskie jako jeden z rodzajów rękodzieła popularnego w po II wojnie światowej na terenie naszego województwa.

Program jest propozycją zajęć dla uczniów niepełnosprawnych. Celem tego programu jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia zdobytej na zajęciach szkolnych. Został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Celem tego programu jest dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz rozwijanie umiejętności i zdolności.

Nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach komputerowych podzieleni na dwie grupy pod względem poziomu umiejętności i możliwości intelektualnych.

Pierwsza grupa realizuje tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

Realizowane bloki tematyczne to:

 1. Podstawy komputera i urządzeń peryferyjnych (systemy operacyjne, BIOS, instalacja oprogramowania, konfiguracja sprzętowa, systemy plików).
 2. Aplikacje biurowe.
 3. Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych.
 4. Serwery internetowe.
 5. Elementy grafiki komputerowej.
 6. Podstawy webmaster 7. Podstawy programowania.

Druga grupa realizuje program dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów mający na celu wyrównanie braków edukacyjnych oraz nabycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie komputera w edukacji, komunikacji i rozrywce.

Tematyka zajęć obejmuje:

 1. Pracę w edytorze tekstu i grafiki.
 2. Sieci komputerowe – Internet.
 3. Gry i zabawy z komputerem.

Program należy traktować, jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach w pierwszej grupie przygotują i opracują kalendarz miasta Lublina dla społeczności szkolnej, natomiast uczniowie drugiej grupy poznają i zilustrują legendy lubelskie.

Uczestnicy projektu uczestniczą w warsztatach wikliniarskich, które umożliwią im poznanie różnych sposobów wykonania wyrobów plecionkarskich, poszerzą ich zainteresowania oraz uczą aktywnie spędzać wolny czas.

Cykl warsztatów składa się z dwóch paneli.

 1. Zajęć plecionkarskich bazujących na tradycyjnych formach koszy i form płaskich, oraz na zajęciach wykorzystujących świeża wiklinę – kreowanie przestrzennych form ogrodowych rosnących. Na zajęciach plecionkarskich młodzież poznaje materiał plecionkarski (wiklina, rogoza oraz dla potrzeb dzieci z autyzmem taśmą polipropylenową oraz alternatywne materiały plecionkarskie takie jak sznurki, taśmy itp.). Uczestnicy wyplatają płaskie firmy dekoracyjne na konstrukcji np. serca, kwiaty, motyle oraz tradycyjne formy koszy: kosz gospodarski inaczej kartoflak oraz kosze na dnie okrągłym. Uczestnicy będą korzystali z wikliny taśmy wiklinowej a autyści z taśmy polipropylenowej.
 2. Panel zajęć z rosnącej wikliny obejmuje kreowanie przestrzennych rzeźbiarskich form ogrodowych wykonanych ze świeżej wikliny wsadzanej w ziemię żeby mogła się ukorzenić. Plecionkarskie formy ogrodowe będą bazowały na tradycyjnej konstrukcji plecionkarskiej z wykorzystaniem plecionkarskich pasów wzmacniających. Młodzież będzie wykonywała formy przez siebie zaprojektowane, które przez wiele kolejnych lat będą ozdobą szkolnego ogrodu.

Planowane wyjście do Muzeum Wsi Lubelskiej uświadomi dzieciom jak szeroko stosowanym materiałem była kiedyś wiklina. Poza wszelkiego rodzaju koszami zobaczymy płoty, zagrody wykonane z wikliny, wozy oplatane wikliną, wiecierze z wikliny do łamania ryb, a także kołyski i chodziki dla niemowląt.

W ramach podsumowania zajęć zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów w galerii Pracowni Kultury Tatary filia DDK „Bronowice” ul. Hutnicza 28 a i na terenie Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

Założeniem dodatkowym jest osiągnięcie celów wychowawczych poprzez stwarzanie dobrych warunków oddziaływania na osobowość uczniów, oraz oddziaływań terapeutycznych w celu usuwania zaburzeń rozwojowych.

Dobór metod i technik pracy z podopiecznymi uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. Zajęcia będą realizowane w pracowni komputerowej i pracowni wikliny w Zespole Szkół Nr 4 w Lublinie.

Dzieci i młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu, technologii informacyjnych, prowadzenia zajęć z wikliny.