Dofinansowanie wyposażenia sali do zajęć z rehabilitacji ruchowej

Fundacja PGE po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Radość Dawania. (ul. Bronowicka 21, 20-310 Lublin) z dnia 09.10.2017 r., w wykonaniu uchwały Zarządu Fundacji nr 3/X/2017 z dnia 19.10.2017 r. przyznała darowiznę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu „Dofinansowanie wyposażenia sali do zajęć z rehabilitacji ruchowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie”.

Projekt miał na celu :
• Doposażenie Sali rehabilitacji w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
• Poprawę sprawności fizycznej uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
• Włączenie uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie w normalne społeczeństwo, rozwijanie pasji i zainteresowań sportem , co pozwoli w dalszym czasie na przygotowywani profesjonalnie ich do udziału w różnorodnych olimpiadach specjalnych i zawodach sportowych (walki sumo, zapasy, piłka nożna, tenis stołowy, unihokej, zawody pływackie itp.

Prezes Stowarzyszenia
Ewa Wrońska