Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Z  inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: sp26@iod.lublin.eu, lub na adres Administratora danych.