WF z klasą

WF_Z_KLASA_tlo

WF  z klasą skierowany jest :

  • do uczniów – żeby chętniej ćwiczyli
  • do nauczycieli  WF – Żeby mieli wsparcie w prowadzeniu ciekawszych lekcji wychowania fizycznego
  • do wszystkich nauczycieli nie tylko WF – aktywność fizyczna uczniów ma duży wpływ na ich prace podczas lekcji
  • do dyrekcji  – żeby dbali o nauczycieli  jak i o lekcje wychowania fizycznego
  • do rodziców – aby nie wystawiali niepotrzebnych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego

 

connect_photo-php

img8bd6aaaf6eaedebd616d