Jesteśmy Razem

Projekt „JESTEŚMY RAZEM” miał na celu  systemowe wsparcie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie w odniesieniu sukcesu wychowawczego.

Wykłady – szkoła ul. Kurantowa 5, Lublin

 1. Postawy rodzicielskie i przełamywanie kryzysów w relacjach rodzinnych” – 17.10.2019 r. godz. 16.00   mgr Małgorzata Ostojewska
 2. Rola kompleksowej diagnozy zaburzeń ze spectrum Autyzmu , wprowadzenie farmakoterapii u dzieci ujawniających te zaburzenia, rola stanu psychicznego w terapii dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji” 19.10.2019 r. godz. 9.00   dr. Ewa Urbanowicz – specjalista drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń ze spectrum Autyzmu.
 3. Rola relacji rodzinnych, a funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego”  – 21.10.2019 r. godz. 15.00   mgr Monika Dzioba
 4. Specyfika budowania poczucia tożsamości i wiedzy o najbliższym otoczeniu u dziecka z autyzmem”   – 24.10.2019 r. godz. 16.00     mgr Małgorzata Ostojewska
 5. Rozwój więzi z matką”  – 13.11.2019 r. godz. 16.00 mgr Krystyna Rolska
 6. Warsztat dla rodziców „Arteterapia gliną – warsztat lepienia w formach gipsowych – 14.11.2019 r godz.16.00 mgr Monika Dzioba
 7. Skuteczna i funkcjonalna komunikacja dziecka”   – 18.11.2019 r.   godz. 16.00 mgr Anna Kominek
 8. Warsztat dla rodziców na temat „Bajki w psychoterapii” – 20.11.2019 r. godz. 16.00 mgr Krystyna Rolska
 9. Sprawowanie przez rodzica funkcji opiekuńczej i wychowawczej w aspekcie prawnym” – 21.11.2019 r. godz. 16.00 mgr Katarzyna Słoboda
 10. Warsztat dla rodziców z praktycznego wykorzystania programów komputerowych służących do opracowania pomocy komunikacyjnych, komunikatorów i modelowania tablic komunikacyjnych – 25.11.2019 r. godz. 16.00 mgr Anna Kominek, mgr Małgorzata Praszczak

Warsztaty dla rodziców i dzieci – szkoła , ul. Kurantowa 5, Lublin

 1. Wspólne czytanie jako forma budowania relacji i rozwijania zainteresowań – opracowanie i przygotowanie książeczek do czytania uczestniczącego z elementami komunikacji wspomagającej i alternatywnej – co pozwoli na zrozumienie znaczenia rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci. – 4.11.2019 r. godz. 15.30   mgr Anna Kominek, mgr Małgorzata Praszczak
 2. 4.11.2019 r. godz. 15.30    mgr Justyna Wolska- Żak, mgr Henryka Brożek, mgr Monika Wiśniewska
 3. Wspólne zajęcia rozwijające kreatywność w formie wieczoru w szkole pod hasłem – „Szkoła Otwarta dla ważnych osób w życiu dziecka”

Warsztaty dla rodziców i dzieci – szkoła , ul. Bronowicka 21, Lublin

 1. Wspólne czytanie jako forma budowania relacji i rozwijania zainteresowań – opracowanie i przygotowanie książeczek do czytania uczestniczącego z elementami komunikacji wspomagającej i alternatywnej – co pozwoli na zrozumienie znaczenia rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci. – 22.10.2019 r. godz. 15.00   mgr Krystyna Zdyb, mgr Aneta Pawelec, mgr Katarzyna Smyk, mgr Sylwia Skowronek
 2. Wspólne zajęcia rozwijające kreatywność w formie wieczoru w szkole pod hasłem – „Szkoła Otwarta dla ważnych osób w życiu dziecka” – 7.11.2019 r. godz. 16.00    mgr Marzena Piróg, mgr Joanna Bęczyńska, mgr Edyta Wielanowska- Grabarz
 3. Wspólne zajęcia z zakresu gotowania w formie wieczoru w szkole pod hasłem – „Szkoła Otwarta dla ważnych osób w życiu dziecka” – 12.11.2019 r. godz. 15.00 mgr Krystyna Zdyb, mgr Aneta Pawelec, mgr Katarzyna Smyk, mgr Sylwia Skowronek

Sesja fotograficzna  – szkoła ul. Kurantowa 5, Lublin

Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie                      logo-ROPS                                Radość Dawania logo kolorhttps://youtu.be/Iiu_QXP-NjY