Klub Myszki Norki

logo_myszki_male-300x254

Klub Myszki Norki od 2002 roku działa w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jego inicjatywy wspiera, jako Prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, Beata Tyszkiewicz. Projekt był realizowany  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26  w formie Twórczych Warsztatów Klubu Myszki Norki. Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako  zlecenie realizacji zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Cel projektu:

  • zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych
  • wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników
  • prowadzi do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. w formie warsztatów rzemieślniczych i warsztatów teatralnych

Warunkiem uczestnictwa jest:
– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież)
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województwa: lubelskiego

Warsztaty rzemieślnicze to cykl warsztatów z różnych technik: tkactwo, plecionkarstwo, masy plastyczne, papieroplastyka, filcowanie wełny. W ramach warsztatów wykonywane  są formy płaskie i przestrzenne w różnych technikach i o różnej tematyce. W ramach Warsztatów z Myszki Norki powstała np. rzeźba z wikliny przed szkołą nr 26 – ważka. Zajęcia mają na celu  stymulację funkcji manualnych i małej motoryki, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyobraźni przestrzennej. Warsztaty mają przyczynić się do opanowania wiedzy z kompozycji i gam kolorystycznych.