Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne:

  • STATUT SPS 26  pdfffff
  • PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  pdfffff
  • Procedury obowiązujące od 1.09.2020 r. – Wewnątrzszkolne procedury „Bezpieczna szkoła” pdfffff
  • Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy pdfffff

Formularze do pobrania:

OŚWIADCZENIE RODZICA W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ   wordddd

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA DOWOZEM 2022/2023  pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA NOWO PRZYJĘTYCH UCZNIÓW pdfffff

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – COVID19  wordddd pdfffff

OŚWIADCZENIE O UŻYWANIU SAMOCHODU PRYWATNEGO W CELU PRZEWIEZIENIA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I Z POWROTEM   wordddd pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA/ZGODA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOŻENIA ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI DOWOŻENIA ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O POWIERZENIE TRANSPORTU DLA RODZICÓW, KTÓRZY WŁASNYM AUTEM DOWOŻĄ DZIECI

DEKLARACJA RODZICA O ZASADACH ORGANIZACJI DOWOZÓW W CZASIE EPIDEMII  pdfffff

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM  pdfffff

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ   wordddd

KARTA ZGŁOSZENIA  UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ    wordddd

ZASADY PRZEWOZU UCZNIÓW   pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM   wordddd   pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI – ZTM   wordddd   pdfffff

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI UCZNIA W PLACÓWCE- dla dzieci spoza Miasta Lublin   wordddd   pdfffff

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w celu realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej   wordddd

POMOC SOCJALNA – WNIOSEK       pdfffff

POMOC SOCJALNA – OŚWIADCZENIE   pdfffff