PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Jak co roku nasza biblioteka również obchodziła swoje święto, w ramach którego sporządzona została specjalna gazetka poświęcona bibliotece, książkom i ich wartościom oraz ekspozycja pokazująca różne formy książki i ich historię w porządku chronologicznym.

Zorganizowano również wystawkę najstarszych, znajdujących się w posiadaniu biblioteki książek.

Kulminacją święta biblioteki była prezentacja multimedialna w wykonaniu pracownika Biblioteki Pedagogicznej pt. „ABC historii książki