Spotkanie edukacyjno – kulturalne

Spotkanie edukacyjno – kulturalne

W dniu 24 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbyło się integracyjne spotkanie edukacyjno-kulturalne społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu „Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską – działania edukacyjne” realizowanego dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Podczas imprezy uczniowie klas I Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, którzy uczestniczyli w warsztatach z edukacji międzykulturowej przedstawili prezentacje multimedialne na temat kultury romskiej, polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Nasi uczniowie z klas I i II  zaprezentowali polski taniec ludowy, a starsi uczniowie zatańczyli polski taniec narodowy – polonez.