Światowy Dzień Walki z Hałasem

Światowy Dzień Walki z Hałasem

Z okazji Światowego Dnia Walki z Hałasem 26 kwietnia 2018r uczniowie klas 4-7 naszej szkoły uczestniczyli w apelu, poświęconym zagadnieniom dotyczącym powszechnego występowania hałasu w życiu ludzi. Jego wpływu na zdrowie i zwiększania świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. Wysłuchaliśmy  prezentacji multimedialnej, krótkiego komentarza słowno- muzycznego przygotowanego przez uczniów oraz po przez gry dydaktyczne sprawdziliśmy naszą wiedzę w tym temacie. Na apelu został opracowany kodeks zachowania się –jak  przeciwdziałać hałasowi w szkole.

Uczniowie młodszych klas malowali plakaty tematyczne.

W dniach 7-11 maj w ramach  szkolnego tygodnia walki z hałasem zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze według opracowanego scenariusza pt: „Dbajmy o swój słuch”. A nasi uczniowie będą starali się przeciwdziałać zjawisku , jakim jest hałas w szkole. Prosimy wszystkich   o zaangażowanie.