Apel Samorządu

Apel Samorządu

Dnia 14 września odbył się apel porządkowy, na którym uczniowie klas IV –VIII przypomnieli sobie zasady bezpiecznego zachowania w szkole, kultury osobistej oraz przestrzegania ładu i porządku.

Pani dyrektor Agnieszka Hankiewicz i Pani Katarzyna Zarajczyk serdecznie powitały społeczność uczniowską w roku szkolnym 2023/2024 i przypomniały o tym , że w szkole :

Nie wolno biegać po korytarzu , krzyczeć i hałasować, ponieważ musimy pamiętać o tym , że nie jesteśmy w szkole sami . Wszyscy powinniśmy dbać o własne bezpieczeństwo i nie prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem.

– „ Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie w celach towarzyskich! To miejsce wyznaczone do ściśle określonego celu!”- przypomniała Pani dyrektor Katarzyna Zarajczyk.

„Tym bardziej nie wolno samowolnie opuszczać terenu szkoły” – dodała Pani dyrektor Agnieszka Hankiewicz

Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach i korytarzu.

„Gdy masz jakiś problem podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże” – zapewniły obydwie Panie dyrektor.

Mamy nadzieję, że takie przypomnienie zasad zachowania wpłynie na ich przestrzeganie i pozwoli nam bezpiecznie pracować do kolejnych wakacji!

W dalszej części apelu opiekunowie Samorządu przypomnieli uczniom to czym jest samorządność i ogłosili nabór kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Bardzo chcielibyśmy, by w naszej szkole pojawiało się jak najwięcej ciekawych projektów i akcji, w które będzie mogła włączać się cała społeczność szkolna!