Wybory do samorządu

Wybory do samorządu

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023/ 2024

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze .Zorganizowany został również apel na którym kandydaci mogli zaprezentować swój program . W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Alicja Dudak, która wspierała wszystkich kandydatów. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 11 października odbyły się wybory. Każdy uczeń mógł oddać swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów:

1. Bastrowski Tymon 5F

2. Gdula Wiktor 8F

3. Klocek Jan 8 A

4. Popik Jakub 6A

5. Smolińska Natalia 7I

Po ósmej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 43 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

1. Tymon Bastrowski -21 głosów 2. Jan Klocek -9 głosów 3. Jakub Popik – 8 głosów

W wyniku głosowania wyłoniło się prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Tymon Bastrowski Zastępca przewodniczącego – Jan Klocek Sekretarz – Jakub Popik

W skład rady SU wchodzą : Natalia Smolińska Wiktor Gdula Przewodniczący klas IV-VIII

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego Agnieszka Bobel, Michał Chmielnicki

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!